TEOKRACIA

 

www.dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=1Krn

 

6.2. Teokracia (bohovláda). Júdske kráľovstvo je podľa kronistu teokracia, čiže kráľovstvo, ktoré nielenže patrí Bohu, ale Boh je v ňom aj ozajstným, aj jediným kráľom (porov. 1 Krn 29,23; 2 Krn 9,8). Túto skutočnosť vyhlásil v mene Boha prorok Nátan (porov. 1 Krn 17,7-14), potvrdil ju sám Dávid (porov. 1 Krn 28,5; 29,11-12), uznával ju kráľ Abijám (2 Krn 13,8) a iní júdski králi. V skutočnosti však Boh vykonáva svoju politickú a náboženskú moc a vládu prostredníctvom svojich zástupcov: kráľov, kňazov a prorokov. V takomto teokratickom ponímaní Júdskeho kráľovstva má podľa kronistu Dávid ústredné postavenie a kľúčové poslanie. On je ideálnym kráľom a zakladateľom dynastie, ktorý dostal od Boha mimoriadne prisľúbenia (porov. 1 Krn 17,26; 2 Krn 1,9; 6,4.10; 21,7) potvrdené navždy platnou zmluvou (porov. 2 Krn 13,5: doslovne „zmluvou soli“, porov. Lv 2,13Nm 18,19). Dávid, verný svojmu náboženskému poslaniu, pripravuje stavbu jeruzalemského chrámu, vopred organizuje bohoslužbu, hudbu a spev a zhromažďuje okolo seba ideálny Boží ľud. Preto kronista neprejavuje záujem o politickú a vojenskú stránku Dávidovho kráľovstva, lebo to, čo chcel od Dávida Boh, bolo kráľovstvo pokoja a šťastia.

Teokracia sa zakladala aj na pevnom náboženskom presvedčení a skúsenosti Izraela, že Boh ustavične stojí po boku a uprostred svojho národa. On je v pravom zmysle slova »Boh s nami«. Boh je s Dávidom (porov. 1 Krn 11,9; 17,2.8; 22,11.16; 28,20), so Šalamúnom (porov. 2 Krn 1,1), s Jóšafatom (porov. 2 Krn 17,3), so sudcami (porov. 2 Krn 19,6-7) a s celým Izraelom (porov. 2 Krn 15,2.9; 20,17), najmä v kritických chvíľach jeho existencie, akou bolo napr. obliehanie Jeruzalema Sennacheribom (porov. 2 Krn 32,7-8).

V teokratickom zriadení Júdskeho kráľovstva hrali významnú rolu proroci. Kronista sa často odvoláva na pramene, ktoré sa uvádzajú pod menom nejakého proroka (pozri hore 4.4.). Proroci ohlasujú Božiu vôľu, dávajú rady kráľom a vo svetle Božieho slova interpretujú každú dôležitú dejinnú udalosť. Ako ochrancovia mravného života poukazujú na hriechy a omyly kráľov a všemožne sa usilujú posilniť ľud vo vernosti Bohu a zmluve.

BLOGY

M.R.Štefanik - vyslanec slobodomurárov proti Teokracii

03.05.2019 19:53
Za prvej ČSR fungovali (a dnes po rozpade republiky, v Čechách a na Slovensku opäť fungujú) slobodomurári hlavne od 1. - 18. stupňa, ktoré viedli významné hlavy slobodomurárov 31. - 33. stupňa, akými boli: Slovák M. R. Štefánik, ktorému nielen jeho vynikajúce schopnosti a pracovné výsledky, ale...

ct. Alžbeta Canori-Mora [1774-1825] o posledných časoch katolickej Cirkvi

14.12.2015 01:16
„...Všetci ľudia povstanú jeden proti druhému a budú sa bez milosti zabíjať. Počas tohto krutého boja zasiahne skazených mstiaca sa Božia ruka a vo svojej hroznej moci potrestá ich pýchu a opovážlivosť. Boh potom použije sily pekla, aby vyhladil týchto bezbožníkov a bludárov, ktorí túžia prevrhnúť...

Z Francúzska povstane Boží kráľ

14.12.2015 00:38
Způsobím, aby se ve Francii narodila čistá a kající srdce, která budou milovat církev a Svatého otce a Francii. Bude to nová generace. Porostou v milosti a budou žít v království zbožného krále, který svými ctnostmi bude nejkrásnější ozdobou Francie. Abych zachránil svůj národ a Francii, budu to...

Blahoslavený CISÁR KAROL I. (1887-1922) - posledný cisár, ktorý bol pápežom korunovaný na slovanskom území.

29.09.2015 01:35
Blahoslavený CISÁR KAROL I. (1887-1922) CISÁR KAROL I. sa narodil 17. augusta 1887 na zámku Persenberg v Dolnom Rakúsku. Jeho rodičia boli arcivojvoda Otto a princezná Mária Jozefína von Sachsen, dcéra posledného saského kráľa. Cisár František Jozef I. bol Karolov prastrýko. Karol bol od detstva...

REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")

27.08.2015 18:51
Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie   „Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne...

Kto bude kráľom v čase Teokracie ?

08.01.2015 23:39
"Dobrí ľudia zvíťazia v deň, keď bude ohlásený návrat kráľa." (Sv. Ján Maria Vianney)   *** Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie   „Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá...

Vyjadrenia svätých...o Francúzsku - Bohom vyvolené kráľovstvo

08.01.2015 23:11
Sv. Gregor VII., pápež „Chlodovik svojou korunováciou získal status vikára samého Boha, Kristovho vojaka, ktorý je umiestnený nad všetkými ostatnými panovníkmi.“   Gregor IX., 1239 „Francúzsko je kráľovstvom Boha, preto aj nepriatelia Francúzska sú nepriateľmi Krista.“   Sv. Alfonz...

UKRAINA - vojenské konflikty

10.11.2014 19:44
Najaktualnejšie spravy : spravodajskenoviny.webnode.sk/tags/UKRAJINA-VOJNA/ Staršie správy : news-aktuality-spravy.webnode.sk/tags/VOJNA%20UKRAJINA/

Vojenské konflikty vo svete

10.11.2014 19:41
     UKRAJINA-vojenske-konflikty

sv.Thomas More - patron politikov a pravnikov

10.11.2014 19:35
sv.Tomáš More (Morus), mučeník   * 1477/1478 Londýn – † 1535 Londýn Sviatok: 22. jún Sv. Tomáš More (maľba, Hans Holbein 1527) Význam mena: dvojča (hebr.)   Málokedy sa stretá jemnosť s veľkosťou a vážnosť s humorom tak, ako nám o tom svedčia dejiny, keď nám predstavujú osobu...
1 | 2 >>