Vyjadrenia svätých...o Francúzsku - Bohom vyvolené kráľovstvo

08.01.2015 23:11

Sv. Gregor VII., pápež

„Chlodovik svojou korunováciou získal status vikára samého Boha, Kristovho vojaka, ktorý je umiestnený nad všetkými ostatnými panovníkmi.“

 

Gregor IX., 1239

„Francúzsko je kráľovstvom Boha, preto aj nepriatelia Francúzska sú nepriateľmi Krista.“

 

Sv. Alfonz Liguori, 1732

„Ale beda vám, Francúzi. Je pravda, že práve váš vplyv je rozhodujúci pre preváženie buď dobra alebo zla v celom svete!“ (dôvod, prečo okultisti usporiadali prvú veľkú protikatolícku a protimonarchistickú revolúciu práve vo Francúzsku?)

 

Sv. Remigius Chlodovíkovi, 496

„Kráľovstvo Frankov je Bohom predurčené, aby bránilo rímsku cirkev, ktorá je jediná pravá Kristova cirkev. Tvoje kráľovstvo bude víťazné a prosperujúce, verné rímskej viere. Ale kedykoľvek sa spreneverí svojmu veľkému poslaniu, bude prísne potrestané. “

 

Sv. František Saleský, 1602

„Ó krajina Francúzska, ty si tá, ktorá je vybraná, aby uštedrila rozhodujúcu porážku sekte veľkého podvodníka Mohameda.“