Vatikán vyzýva Venezuelu upustiť od zmien ústavy prehlbujúcich krízu

06.08.2017 10:01

 

Venezuelčania smútia za obeťami, ktoré si vyžiadali niekoľkomesačné nepokoje a protesty proti politike Nicolása Madura - AP

04/08/2017 15:40

 

Vatikán/Venezuela 4. augusta – Je potrebné rešpektovať ľudské práva a základné slobody a je nevyhnutné vyjednať riešenie. S touto výzvou sa dnes, v deň, keď po prvýkrát zasadá novozvolené Ústavodarné zhromaždenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, obracia na Venezuelu Svätá stolica.

Ako sa uvádza vo vyhlásení vatikánskeho štátneho sekretariátu, pápež František znovu vyjadruje „svoje hlboké znepokojenie nad radikalizáciou a zhoršením krízy vo Venezuelskej bolívarovskej republike s nárastom obetí, zranených a uväznených“. Svätá stolica žiada všetkých politických aktérov, a to predovšetkým vládu, aby sa zamedzili alebo pozastavili prebiehajúce iniciatívy, ktoré „namiesto presadzovania zmierenia a pokoja, podnecujú klímu napätia a stretu a zaťažujú budúcnosť dlhom“.

Venezuelská vláda by mala mať pri hľadaní riešenia na pamäti veľké utrpenie obyvateľstva, ktorému chýbajú základné potraviny a lieky, ako aj osobná bezpečnosť. Svätý Otec uisťuje všetkých Venezuelčanov o svojich modlitbách a veriacich na celom svete vyzýva, aby sa tiež úpenlivo modlili na tento úmysel. 

Plné znenie vyhlásenia vatikánskeho štátneho sekretariátu ku kritickej situácii vo Venezuele

„Svätá stolica znovu vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad radikalizáciou a zhoršením krízy vo Venezuelskej bolívarovskej republike s nárastom obetí, zranených a uväznených. Svätý Otec, priamo ako aj prostredníctvom štátneho sekretariátu, zblízka sleduje túto situáciu a jej humanitárne, sociálne, politické, ekonomické a tiež duchovné následky a ubezpečuje o svojej neustálej modlitbe za krajinu a za všetkých Venezuelčanov, zatiaľ čo pozýva veriacich na celom svete, aby sa úpenlivo modlili na tento úmysel.

Svätá stolica zároveň žiada všetkých politických aktérov, predovšetkým vládu, aby sa zabezpečilo plné rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, ako aj platnej ústavy; aby sa zamedzili alebo pozastavili prebiehajúce iniciatívy akou je nové Ústavodarné zhromaždenie, ktoré namiesto presadzovania zmierenia a pokoja, podnecujú klímu napätia a stretu a zaťažujú budúcnosť dlhom; aby sa vytvorili podmienky pre vyjednané riešenie v súlade s vyjadrenými odporúčaniami v liste Štátneho sekretariátu zo dňa 1. decembra 2016, majúc na pamäti veľké utrpenia národa, ktoré spôsobujú ťažkosti zohnať si základne potraviny a lieky a ktoré spôsobujú nedostatok bezpečnosti.

Svätá stolica sa napokon obracia s naliehavou výzvou na celú spoločnosť, aby sa vyhla každej forme násilia, pozývajúc predovšetkým bezpečnostné sily, aby sa zdržali nadmerného a neprimeraného použitia sily.“ -ej-