Ratifikácia medzištátnej dohody Vatikánu a Burundskej republiky

04.03.2014 08:03

Vatikán 3. marca – V sídle ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Burundskej republiky sa v piatok 28. februára uskutočnila výmena ratifikačných listín k Dohode medzi Svätou stolicou a Burundskou republikou o záležitostiach spoločného záujmu, ktorá bola podpísaná ešte v novembri 2012. Svätú stolicu pri tejto príležitosti zastupoval jej splnomocnenec apoštolský nuncius Mons. Franco Coppola (na snímke) a druhú stranu minister zahraničných vecí Laurent Kavakure. –mf–Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/03/ratifik%C3%A1cia_medzi%C5%A1t%C3%A1tnej_dohody_vatik%C3%A1nu_a_burundskej_republiky/slo-778150
Vatikánskeho rozhlasu