Ekonomický sekretariát publikoval smernice pre úrady Svätej stolice

08.11.2014 22:45

Vatikán 7. novembra – Ekonomický sekretariát Svätej stolice v uplynulom týždni doručil všetkým vatikánskym úradom novú príručku s pravidlami hospodárenia s finančnými prostriedkami. Predpisy schválené Ekonomickou radou i Svätým Otcom vstúpia do platnosti od januára 2015. Ako vysvetlil prefekt Ekonomického sekretariátu kardinál George Pell, cieľom je pomôcť administratívnym úsekom jednotlivých zložiek Svätej stolice vylepšiť kritériá a procedúry pre tvorbu rozpočtu a pre vyúčtovanie v zhode s medzinárodnými štandardmi. Nová politika má prispieť k účinnejšiemu plánovaniu a efektívnejšiemu využitiu zdrojov pre plnenie poslania Cirkvi. Ako ďalej informoval Ekonomický sekretariát, revíziu konsolidovaného vyúčtovania vykoná veľká medzinárodná revízna spoločnosť. -jb-